headРЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Иван Вълков, Светлана Григорова, Люба Никифорова, Йордан Пеянски, Калина Сотирова
Главен редактор: Светлана Григорова

Стилистичен редактор: Люба Никифорова

Дизайн: Йордан Пеянски, Калина Сотирова

Превод: Наталия Ужакова

Коректор: Уляна Василева

Фотографи: Тодор Янков, Марина Тодорова, Светослав Томов


Сътрудници: Борислав Георгиев, Манол Манолов, както и всички, които се молят за Божията благодат
при издаването на списанието.

начало | екип | архив | за контакт | вие пишете | връзки 
Последно обновяване - Април, 2012
2012 © web master